ОФЕРТА

Сервіс Proxy-solutions.net, розташований на доменному імені www.proxy-solutions.net публікує публічну оферту про продаж, оренду продуктів та сервісу дистанційним способом.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2. Замовлення Товару на сайті сервісу – позиції, вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті сервісу або через Оператора/менеджера.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті сервісу або через оператора/менеджера та натискання кнопки купити означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.

2.2. Адміністрація сайту ProxySolutions.net має право вносити зміни до Оферти без повідомлення Покупця.

2.3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб-сайті сервісу.

2.4. Продавець надає Покупцеві повну та достовірну інформацію про Товар, який необхідний Покупцеві, залишаючи за собою право відмовити у наданні інформації без пояснення причини.

2.5. Продавець має право відключити послугу без повідомлення клієнта, якщо дана послуга (акаунт) завдає шкоди (будь-якого виду), ставить під загрозу стабільність надання послуг. Ступінь загрози та прояви визначаються лише продавцем. Повторна активація у разі здійснюється лише за рішенням адміністрації. Також продавець має право відмовити в повторній активації (після відключення послуги), без повернення коштів за період оплаченої послуги, що залишився.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті сервісу.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язується протягом 10 днів проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті сервісу у розділі оплати.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сайт сервісу Proxy-solutions.net.

4.2. При оформленні замовлення на сайті сервісу Покупець зобов'язується надати таку інформацію:

4.2.1. Адреса електронної пошти;

4.2.2. За бажанням додатково, Покупець може надати інші цифрові контакти.

4.3. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.

4.4. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних на сайті сервісу при оформленні Замовлення. Після оформлення Замовлення дані реєструються у базі даних Продавця.

4.5. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.

4.6. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту завершення оплати та надходження її продавцю.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Продавець надає Покупцеві послуги по доставці Товару способами, вказаними на сайті сервісу.

5.2. Місце доставки товару вказано на сайті сервісу.

5.3. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.

6. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Продавець: Proxy-solutions.net

Адреса: Box 223/32, Suite 10/2, a18/11 Driftwood Bay, Belize City,Belize
Пошта: info@proxy-solution.net

Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від купівлі Товарів, що надаються Продавцем, та не вчиняти дій, зазначених у п. 2.1. справжньої Оферти.